Teknokemian markkinat 2016

Teknokemian alan tuotteisiin kuuluvat sekä kuluttajille että ammattikäyttöön tarkoitetut kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sekä tekstiiien ja pintojen pesu-, puhdistus- ja hoitoaineet.

Tuoteryhmämilj. €

Muutos %
2016/2015

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet  346 -1 
Kodin pesu- ja puhdistusaineet 60 -1 
Laitosten- ja teollisuuden pesu-, puhdistus- yms. valmisteet 69 +1 
Muut teknokemian alan valmisteet 31 +11 
Yhteensä 506 +/-0 


Luvut perustuvat Teknokemian Yhdistys ry:n (TY) jäsenyritysten myyntitietoihin, joiden arvoperustana on kotimaan myynti asiakkaalle ilman arvonlisäveroa. Edellisen vuoden vertailuluvut on päivitetty vastaamaan vuoden 2016 tilannetta. Tilastotiedot kattavat noin 80 % koko alan markkinoista.