Säilöntäaine metyyli-isotiatsolinoni pesu- ja puhdistusaineissa

Metyyli-isotiatsolinoni on säilöntäaine, josta käytetään usein lyhennettä MIT. Sen käyttöä pesu- ja puhdistusaineissa säädellään EU:n kemikaalilainsäädännöllä. Pakkausmerkinnöistä näkee aina, sisältääkö pesu- tai puhdistusaine MIT:iä.

Kemikaalilainsäädännön tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on ihmisten ja ympäristön kannalta turvallisia tuotteita. Teollisuus ja viranomaiset huolehtivat monin tavoin tuoteturvallisuudesta. Lainsäädäntöä myös päivitetään koko ajan uuden tiedon valossa.

Kuluttajille turvallisuuden eteen tehty työ näkyy pakkausmerkinnöissä. Lainsäädäntö vaatii, että kotitalouksien pesuainepakkauksissa ilmoitetaan tuotteiden vaaraominaisuudet, turvallisen käytön ohjeet, koostumus, yleisimmät allergisoivat hajusteet, säilöntäaineet ja annosteluohjeet. Pakkauksissa on myös käyttöohjeet, joita tulee aina noudattaa. Niissä saattaa olla esimerkiksi suositus suojakäsineiden käytöstä.

Jos kuluttajapesuaine sisältää MIT:iä, pakkauksessa lukee ”Methylisothiazolinone”. Tuotteiden koostumuksiin voi tutustua myös www-sivulla, joka on merkitty pesuainepakkauksiin. Nämä tiedot palvelevat erityisesti ihmisiä, jotka ovat allergisia MIT:lle.

Pesuaineiden pakkausmerkinnöistä löytyy lisätietoja suomalaisten viranomaisten (Tukes) sivuilta:

Pesuaineiden merkintävaatimukset

Näin luet varoitusetikettejä