Charter: Pesuaineteollisuuden kestävän kehityksen ohjelma

”Charter for Sustainable Cleaning” on pesuaineteollisuuden vapaaehtoishanke. Se edistää pesu- ja puhdistusaineita valmistavien yritysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Ohjelman tavoitteena on saada koko ala etsimään yhä parempia ratkaisuja ympäristön kannalta sekä kannustaa myös kuluttajia omaksumaan entistä kestävämpiä tapoja kodinhoitoon.

Euroopan laajuinen hanke alkoi vuonna 2005 ja sitä koordinoi A.I.S.E.. Vuoden 2010 uudistuksessa kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota tuote- ja tuoteryhmäkohtaiseen vastuullisuuden arviointiin sekä standardien yhteensopivuuteen. Arvioinnin taustalla on elinkaariajattelu, ja vastuullisuuden toteutumista yrityksissä valvoo ulkopuolinen taho. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki alan yritykset A.I.S.E.:n jäsenyydestä riippumatta.

Kuluttajat voivat tunnistaa hankkeessa mukana olevat yritykset pesu- ja puhdistusainepakkauksissa olevista logoista. Hankkeesta julkaistaan säännöllisesti raportti, jossa kerrotaan ohjelman avulla saavutetuista tuloksista.

Lisätietoja:
Charter: Sustainability and Activity Report
Charter: Sustainable Cleaning
Cleanright: Kestävä kehitys