Talkin käyttö kosmetiikassa

Olette mahdollisesti kuulleet yhdysvaltalaisesta talkin ja munasarjasyövän väliseen yhteyteen liittyvästä oikeudenkäynnistä. Tämä aiheuttaa luonnollisesti huolta niille, jotka käyttävät talkkia.

Emme tunne yhdysvaltalaisen oikeudenkäynnin yksityiskohtia. Tämän hetkisen tieteellisen näytön perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei kosmetiikassa käytetyn talkin ja munasarjasyövän välillä ole kausaalista yhteyttä. Talkkia on käytetty kosmetiikassa pitkään turvallisesti. Kansainvälisten riippumattomien tieteellisten tutkimuslaitosten, kuten WHO:n, US Food and Drug Administrationin ja NTP:n (US National Toxicology Program) sekä monien muiden tieteellisten julkaisujen epidemiologiset tutkimukset tukevat talkin kosmetiikkakäyttöä, eikä linkkiä talkin ja minkään syövän välillä ole. Tämän lisäksi kaikkien markkinoille saatettujen kosmetiikkatuotteiden tulee olla turvallisia.

EU:ssa kosmetiikkatuotteita säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella. Kaiken ikäisten kuluttajien turvallisuus on asetuksen ydin. Turvallisuus on myös kaikkein tärkein asia kosmetiikkateollisuudelle. Markkinoille ei saa saattaa kuin turvallisia tuotteita. Tieteellisesti pätevät henkilöt tekevät kaikelle kosmetiikalle turvallisuuden arvioinnin ennen tuotteiden saattamista markkinoille. Turvallisuuden arviointi kattaa kaikki tuotteen sisältämät ainesosat, millä taataan, että kukin tuote on turvallinen ja sopiva eri ikäryhmille. Ainesosien kuluttajaturvallisuuden arvioi tarvittaessa myös Euroopan komission tiedekomitea SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety). Turvallisuuden arviointi noudattaa "SCCS Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 9th revision (SCCS/1564/15)" periaatteita.

Avainsanat Kosmetiikka, Talkki (Talc, Talcum), Turvallisuus

Turvallisuuden varmistuksen voi jakaa kolmeen tasoon:

  1. Euroopan lainsäädäntö edellyttää, että kosmetiikka on turvallista.

  2. Ammattitaitoinen turvallisuudenarvioija allekirjoittaa henkilökohtaisesti turvallisuusarvion, jossa tuotteen todetaan olevan turvallinen.

  3. Markkinoilla olevia tuotteita valvotaan, valmistajat puuttuvat haittavaikutuksiin ja vakavat haittavaikutukset ilmoitetaan viranomaisille.