Tietoa kosmetiikan säilöntäaine PHMB:sta

Kosmetiikan säilöntäaine PHMB on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Keskustelu ei liity EU:n kosmetiikka-asetukseen, joka määrää kosmetiikkatuotteiden turvallisuudesta, vaan kemikaalilainsäädännön mukaiseen luokitus- ja merkintäasetukseen (CLP) ja kuinka sitä sovelletaan kosmetiikkaan.

PHMB on saanut kemikaalilainsäädännössä (CLP-asetus) Carc. 2 luokituksen, mikä tarkoittaa, että aineen epäillään aiheuttavan syöpää. On tärkeää tiedostaa, että kemikaalilainsäädännön luokitukset ovat vaaraluokituksia, eikä vaara välttämättä toteudu käyttöolosuhteissa. Tämän takia tarvitaan komission alaisen kuluttajaturvallisuusasioista vastaavan tieteellisen komitean (SCCS) arvio siitä, toteutuuko kemikaalin vaara kosmetiikkakäytössä.

SCCS arvioi kosmetiikan säilöntäaineiden turvallisuuden
SCCS on arvioinut PHMB:n turvallisuuden. Viimeisimmässä 7.4.2017 julkaistussa arviossa SCCS toteaa aineen olevan turvallinen kosmetiikan säilöntäaine kaikissa kosmetiikkatuotteissa 0,1 %:n pitoisuuteen asti. Aineen käyttöä spray -tuotteissa ei suositella.

PHMB hyvä kosmetiikan säilöntäaine
PHMB on yksi harvoista jäljellä olevista globaalisti hyväksytyistä kosmetiikan säilöntäaineista. Sillä on pitkä turvallisen käytön historia kautta koko maailman ja esimerkiksi sekä USA:n että Australian viranomaiset ovat todenneet aineen turvalliseksi.

Kuluttajat voivat luottaa siihen, ettei markkinoilla oleviin PHMB:tä sisältäviin tuotteisiin liity turvallisuusriskiä.

Päivitetty 12.4.2017

Lue lisää:

Tukesin tiedote 3.10.2016: PHMB ei toistaiseksi kielletty kosmeettisten valmisteiden säilöntäaineena

Tukesin tiedote (29.1.2016): Tukes odottaa EU:n komissiolta lisätietoa - PHMB:tä ei toistaiseksi valvota kosmetiikassa

KTF: konserveringsmedlet PHMB kan användas säkert

Riskin ja vaaran ero

SCCS:n mielipide PHMB:stä (1581/16 - Final version)

EU:n kosmetiikka-asetus (1223/2009/EY)