Mikromuovihelmien käyttö kosmetiikassa vähentyi 82 % vuosina 2012-2015

27.1.2017

Ympäristöstä välittäminen ja sen huomioiminen on Euroopan kosmetiikkateollisuudelle erittäin tärkeää. Vuonna 2015 Cosmetics Europe antoi kosmetiikkateollisuudelle suosituksen luopua kosmetiikan mikromuovien käytöstä vuoteen 2020 mennessä. Mikromuovit (mikromuovihelmet) ovat tarkoituksella tuotteeseen lisättyjä, 5 mm tai pienempiä, veteen liukenemattomia, kiinteitä muovipartikkeleja, joita käytetään kuorivissa tai pesevissä poispestävissä[1] kosmetiikkavalmisteissa ja jotka eivät ole biohajoavia vesiympäristössä. Suositus annettiin, koska nämä raaka-aineet ovat aiheuttaneet yleistä huolta osana meriympäristön roskaantumista ja koska vaihtoehtoisia raaka-aineita on saatavilla. Cosmetics Europe selvitti vuonna 2016 vuoden 2015 mikromuovien käyttömäärän perusteella teollisuuden vapaaehtoisten toimien tehokkuutta.           

Cosmetics Europella on ilo kertoa, että jäsenistölleen teetetyn selvityksen mukaan mikrohelmien käyttö on lyhyessä ajassa vähentynyt merkittävästi. Niiden käyttö väheni kuorivassa ja pesevässä poispestävässä kosmetiikassa 82 %:a vuosien 2012[1] ja 2015 välillä.

- Tämä nopea ja merkittävä mikrohelmien käytön väheneminen osoittaa vapaaehtoisen suosituksen tehokkuuden ja voiman. Merkittävä edistyminen on merkki siitä, että olemme edellä tavoiteltua vuoden 2020 aikataulua luopua kokonaan mikrohelmien käytöstä pesevissä ja kuorivissa poispestävissä tuotteissa, John Chave, Cosmetics Europen johtaja kommentoi.

Cosmetics Europen puheenjohtaja Loïc Armand kertoo tulosten osoittavan merkittävää edistymistä. ”Koska ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää teollisuudelle ja suosituksen positiiviset vaikutukset näkyvät jo nyt, Cosmetics Europe tulee raportoimaan tuloksia siihen asti, kunnes tavoite saavutetaan kokonaisuudessaan.”

- Jatkamme lisäksi yhteistyössä muiden sidosryhmiemme kanssa työtämme löytääksemme merten muoviongelmaan kokonaisvaltaisen, riskiin ja tieteeseen perustuvan ratkaisun suojellaksemme ympäristöä, Armand jatkaa.

Merten muoviongelmaan on tunnistettu monia syitä. Useat tieteelliset julkaisut osoittavat, että suurin osa merten mikromuovista on peräisin muoviroskasta[3], jotka hajoavat pienemmäksi meressä.

Euroopan kosmetiikkateollisuus tekee työtä roskaantumisen vähentämiseksi, vaikka kosmetiikan osuus merten muoviongelmasta on pieni. Yhden luotettavan tutkimuksen mukaan kosmetiikan osuus vuonna 2012 merten muovijätteestä oli 0,1-1,5 %. Vaikka kosmetiikan osuus on pieni, on tätä osuutta pystytty suosituksen avulla pienentämään entisestään.

Lisätietoa kosmetiikan mikrohelmistä ja Cosmetics Europen selvityksestä on saatavilla Cosmetics Europen sivuilta.


[1] Poispestävällä tarkoitetaan tuotetta, joka on tarkoitus huuhdella pois vedellä käytön jälkeen lyhyen ajan sisällä esim. kylvyssä tai suihkussa.

[2] Gouin et al, 2015, “Use of Micro-Plastic Beads in Cosmetic Products in Europe and Their Estimated Emission to the North Sea Environment”: vuonna 2012 mikrohelmiä käytettiin 4320 tonnia.

[3] Sources of microplastics relevant to marine protection in Germany; Essel et al., 2015 Sources of microplastic pollution to the marine environment; Sundt et al., 2015Microplastics: Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark; Lassen et al., 2015: Duis and Coors, Environ Sci Eur (2016) 28:2 “Microplastics in the aquatic and terrestrial environment: sources (with a specific focus on personal care products), fate and effects”: A report by the United Nations Environment Programme on plastic marine litter concludes, "Although the use of microplastics in [personal care products] may appear to represent a significant source, it is relatively small compared with other sources of… microplastics into the environment..."

[4] Screening of microplastic particles in and downstream a waste water treatment plant: Magnussen and Norden 2014

Ainesosalista ei kerro, sisältääkö tuote muoveja

Kosmetiikassa käytetään polymeerisiä raaka-aineita eri olomuodoissa. Ne voivat olla synteettisiä tai luonnosta peräisin. Samaa polymeeriä voidaan käyttää yhdessä tuotteessa nesteenä ja toisessa kiinteänä aineena. Suurin osa kosmetiikan polymeereistä ei ole muoveja, vaan ne ovat tuotteessa nesteenä. Jotta polymeeri olisi muovi, sen pitäisi olla paitsi kiinteä, myös muokattavissa lämmön ja paineen avulla.  

Kaikki muovit ovat siis polymeerejä, mutta kaikki polymeerit eivät ole muoveja.