Kosmetiikka on turvallista

Kemikaaleista ja erityisesti hormonihäiritsijöistä keskustellaan tällä hetkellä paljon. Monelle on kuitenkin epäselvää, mitä esimerkiksi hormonihäiritsijä oikeastaan tarkoittaa. Kosmetiikka on nostettu esille monissa keskusteluissa ja on väitetty, että kosmetiikkatuotteet saattavat sisältää hormonihäiritsijöitä. Tällaiset väittämät huolestuttavat turhaan kuluttajia, koska kosmetiikka ei saa sisältää terveydelle haitallisia aineita ja kosmetiikkatuotteille on tehtävä kattava turvallisuusarviointi ennen niiden markkinoille saattamista.

Mikä on hormonihäiritsijä?

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee hormonihäiritsijän seuraavasti: Hormonihäiritsijä on eksogeeninen (ulkoinen) aine tai seos, joka muuttaa hormonitoimintaa ja aiheuttaa terveyshaittoja terveessä organismissa, sen jälkeläisissä tai (ala)populaatioissa.

Määritelmän avainasia on, että hormonihäiritsijä aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia suoraan eikä välillisesti. Lain mukaan kosmetiikka ei saa sisältää terveydelle haitallisia aineita, eikä se siis saa aiheuttaa häiriötä hormonitoiminnalle, koska tällöin tuote olisi lainvastainen eli haitallinen terveydelle.

Keskustelussa hormonihäiritsijöistä sekoitetaan usein kaksi asiaa. Se, että joku aine muistuttaa (mimic) estrogeenia, ei tarkoita, että se pystyy häiritsemään ihmisen hormonitoimintaa. On siis pidettävä erillään käsitteet hormonihäiritsijä ja hormonia muistuttava aine. Monet aineet, mukaan lukien luonnonaineet, muistuttavat hormoneja, mutta vain harvojen aineiden on oikeasti todettu vaikuttavan hormonijärjestelmään. Kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa käytetyt ainesosat ovat tähän yksinkertaisesti aivan liian heikkoja.

Asiaa voi suhteellistaa myös sillä tiedolla, että luonnossa on paljon hormonihäiritsijöitä - tarkalleen ottaen hormoneja muistuttavia aineita - syömme niitä miljoonia kertoja suurempia määriä kuin mitä saamme kosmetiikka- ja hygieniatuotteista. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi kaali ja ruusukaali sekä soijapavut, eikä näistä ole haittaa terveydelle!

Hormonihäiritsijöihin otetaan kantaa myös lainsäädännöissä

Hormonihäiritsijöihin otetaan kantaa monissa lainsäädännössä, myös EU:n kosmetiikkalainsäädännössä. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan olemassa tieteellistä tai lainsäädännöllisesti yhtenäistä tapaa määrittää hormonihäiritsijä. EU-komissio valmistelee parhaillaan kriteerejä hormonihäiritsijöille. Työn tueksi se pyysi selvitystä asiantuntijaryhmältä siihen, miten tunnistetaan hormonitoimintaa häiritsevät aineet. Keväällä 2013 ilmestyneessä selvityksessä (Joint Research Center, JRC) todetaan, että hormonihäiritsijänä voidaan pitää vain aineita, joille on tieteellisesti todistettu, että ne aiheuttavat suoran hormonaalisen haittavaikutuksen.

Komissio miettii parhaillaan hormonihäiritsijälainsäädäntöä. Kosmetiikkateollisuus  tukee komission työtä.

Miten voi varmistua siitä, että kosmetiikka on turvallista?

Kuluttajat voivat luottaa siihen, että markkinoilla oleva kosmetiikka on turvallista. Kosmetiikan pitää olla turvallista normaalissa ja kohtuudella ennakoitavassa käytössä ja nykyisen tiedon mukaan kosmetiikassa sallitut aineet ovat komission kuluttajaturvallisuusasioita käsittelevän tiedekomitean (Scientific Committee on Consumer Safety) mukaan turvallisia. Lisäksi EU:n kosmetiikkalainsäädäntö edellyttää, että jokaiselle kosmetiikkatuotteelle on tehtävä kattava turvallisuusarviointi ennen tuotteiden saattamista markkinoille. Arviointi kattaa kaikki mahdolliset riskit mukaan lukien mahdolliset hormonihäiritsijät. Jos tuotteen yksittäisen ainesosan turvallisuutta ei voida varmistaa, ainesosaa ei saa käyttää kosmetiikassa.

Uudet tutkimustiedot otetaan huomioon turvallisuusarvioinneissa ja ne huomioidaan usein jo ennen kuin vaatimukset viedään lainsäädäntöön. Mikäli uutta tutkimustietoa saadaan esimerkiksi hormonihäiritsijöistä tai kemikaalien aiheuttamasta kokonaisaltistuksesta, myös tällaiset tiedot otetaan huomioon. Kosmetiikkavalmistajilla on vastuu siitä, että turvallisuusarviointi tehdään. Heillä on myös velvollisuus dokumentoida tuotteelle tehty turvallisuusarviointi. Valvovilla viranomaisilla on mahdollisuus tutustua näihin tietoihin ja mikäli tuote ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, se vedetään pois markkinoilta.

Mitä cocktail effect tarkoittaa?

Kemikaalicocktaililla tarkoitetaan kemikaalien yhteisvaikutuksia eli sitä, miten aineet yhdessä vaikuttavat ihmiseen tai ympäristöön. Teoriassa on mahdollista, että aineet, jotka eivät yksinään aiheuta hormonaalisia vaikutuksia, voivat yhdessä saada aikaan tällaisia vaikutuksia.

Eri tutkijat tutkivat aineiden yhteisvaikutuksia ja mahdolliset tutkimustulokset huomioidaan myös kosmetiikan turvallisuusarvioinneissa.

Keskustelussa on hyvä muistaa, että jopa kupillinen teetä on yli 200 kemikaalin cocktail. Puhumattakaan siitä, kun teehen lisätään maitoa ja sokeria!