Hakutulokset

Ympäristö ja kosmetiikka(Sivu)
Ympäristö ja kosmetiikka Käyttäjä tekee tärkeitä ympäristövalintoja Ympäristöä säästävät valinnat, kuten pakkausmateriaalin vähentäminen, ovat...

Ympäristövaikutukset(Sivu)
Pesuaineiden ympäristövaikutukset Tiesitkö tätä biohajoavuudesta? Ympäristön huomiointi on tärkeää sekä lainsäätäjille, pesuaineiden valmistaj...

Pyykinpesu ja ympäristö(Sivu)
Pyykinpesu ja ympäristö Pesuainepakkausten lajittelu ja kierrätys Pyykinpesun ympäristövaikutuksia arvioitaessa katsotaan pyykinpesun koko eli...

Fosfaatit ja ympäristö(Sivu)
ittävästi jo 1990-luvulla ympäristösyistä, koska fosfori on yksi pääravinteista ja osaltaan vaikuttaa vesistöjen rehevöitymiseen. Koska Euroop...

Pesuaineet, turvallisuus ja ympäristö(Sivu)
östä, turvallisuudesta ja ympäristöasioista on koottu eurooppalaiselle Cleanright-verkkosivustolle. cleanright eu 2020 logo Virtuaalisessa tal...

Kestävä kehitys(Sivu)
n eri näkökulmien kesken. Ympäristöä säästävä ajattelu ulottuu kaikkiin vaiheisiin tuotteen elinkaaressa.  Sosiaalinen näkökulma huomioi toisa...

Kosmetiikkateollisuus luopuu mikromuovien käytöstä(Uutinen)
en* vaikutuksista merivesiympäristöön ja vesieliöihin on viime aikoina käyty paljon keskustelua. Vaikka pääosa merten mikromuoviongelmasta on...

Pesuaineiden puheenaiheita(Sivu)
iden fosfaatin pääsemistä ympäristöön voidaan estää tehokkaalla jätevedenpuhdistuksella, mutta eri maissa jätevedenpuhdistuksen tehokkuus vaih...

Pyykinpesun tietopaketti(Sivu)
istoaineita.Pyykinpesu ja ympäristö -sivulla on vinkkejä siihen, miten kuka tahansa voi tehdä ympäristöä säästäviä valintoja pyykkiä pestessä...

Vegaaninen kosmetiikka(Sivu)
a kysyä asiasta. Tuotteen ympäristöystävällisyyttä ei voi päätellä sen perusteella, onko tuote ns. tavallinen, vegaaninen tai vaikka luonnonko...

Mikromuovit ja kosmetiikka(Sivu)
ohtaja Loïc Armand.   Vesiympäristön suojeleminen on tärkeää kosmetiikkateollisuudelle, minkä vuoksi Cosmetics Europe antoi suosituksensa luop...

Laaja yhteistyö, riittävät resurssit ja vastuullinen toiminta kemikaaliturvallisuuden ytimessä(Uutinen)
yöntekijä-, kansalais- ja ympäristöjärjestöillä on yhteisenä tavoitteena tuotteiden turvallinen käyttö. Tehokkaimmin sitä kehitetään laajalla...

Kosmetiikan mikromuovihelmien käyttö vähentynyt yli 97 %:a (Uutinen)
nbsp; Vesiympäristön suojeleminen on tärkeää kosmetiikkateollisuudelle, minkä vuoksi Cosmetics Europe antoi suosituksensa luop...

Pesuaineiden hankinta(Sivu)
at esimerkiksi tuotteiden ympäristövaikutukset, asiakaspalvelu, toimituksien sujuvuus sekä tietysti tuotteiden toimivuus. Teknokemian Yhdistyk...

Luonnonkosmetiikka(Sivu)
ari vaikuttaa ihmiseen ja ympäristöön. Synteettisten, eli ihmisen valmistamien ainesosien sijaan luonnonkosmetiikassa käytetään luonnosta perä...

Kosmetiikkateollisuus selvittää vaihtoehtoja mikromuoveille(Uutinen)
ien vaikutuksista merivesiympäristöön ja vesieliöihin on viime aikoina käyty paljon keskustelua ympäri Eurooppaa, erityisesti Alankomaissa ja...

Työturvallisuuskeskuksen uusi opas Työsuojelu hiusalalla(Uutinen)
urvallisuusmääräysten, työympäristötekijöiden ja riskien hallinta ovat perusta turvalliselle, sujuvalle työlle. Työturvallisuusosaaminen on os...

Teknokemian Yhdistys mukana kampanjoimassa turvallisen verkko-ostamisen puolesta(Uutinen)
uppaostokset kuormittavat ympäristöä.Kampanja näkyy Ylellä ja somessaKampanjan kasvona nähdään näyttelijä Ville Myllyrinne...

Pesu- ja puhdistusaineet(Sivu)
itää huolta vaatteista ja ympäristöstä ja saavuttaa samalla paras mahdollinen pesutulos? Pyykinhoidon tietopaketti on tarkoitettu kenelle taha...

Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntö(Sivu)
an sisältämien ainesosien ympäristövaikutuksia säädellään puolestaan EU:n kemikaaliasetuksella REACH:lla (1907/2006/EY). Lue myös Kemia-lehden...

Kestävä kehitys(Sivu)
n yhä parempia ratkaisuja ympäristön kannalta sekä kannustaa myös kuluttajia omaksumaan entistä kestävämpiä tapoja kodinhoitoon. Euroopan laaj...

Kosteusvoiteet(Sivu)
. Mikrobeja on kaikkialla ympäristössä, myös kehon pinnalla ja sisällä. Ilman säilöntäaineita mikrobit pilaisivat tuotteen nopeasti ja tekisiv...

Sampoot(Sivu)
keräämään itseensä likaa ympäristöstä. Kuidun lisäksi hiuksissa on talia, luonnollista rasvaa, jota vapautuu hiuksiin hiuspohjan hiustuppien ...

Käyttöturvallisuustiedotteet(Sivu)
aiheuttaa käyttäjälle tai ympäristölletieto siitä, miten altistusta tuotteelle voi välttääensiapu- ja muut toimenpiteet vahinko- ja onnettomuu...

Pyykinpesuaineen annostelu(Sivu)
issä olla pesuainejäämiä. Ympäristön- ja rahansäästön vuoksi pesuaineen tuhlaus on turhaa. Pesuainetta ei kannata lisätä liikaa vain "varmuude...

Pyykinpesuaineen pakkausmerkinnät(Sivu)
aaehtoisia tietoja, kuten ympäristömerkintöjä tai hyödyllisiä käyttö- ja kierrätysvinkkejä. Lue lisää: Pyykinpesuaineen valinta Pyykinpesuaine...

Pyykinpesun materiaalit(Sivu)
kuva Puhdasta pyykkiä ja ympäristövinkkejäKäytännön ohjeita pyykinpesuun.636 KB, päivitetty 5.2.2015 pyykki, diat, kalvot, kotitalous, opetus...

Zeoliitti pyykinpesuaineissa(Sivu)
mutta ei myöskään aiheuta ympäristöhaittoja. Jätevedenpuhdistamolla se painuu lietteeseen eli lisää lietteen määrää. On hyvä muistaa, että zeo...

Pesukoneen äärellä(Sivu)
ahaa, vaatteita, aikaa ja ympäristöä. Valitse sopiva pesuohjelma 1. Tutustu huolellisesti pyykinpesukoneesi käyttöohjeeseen ja ominaisuuksiin,...

Biosidilainsäädäntö(Sivu)
vata ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso. Myös EU:n sisämarkkinoiden toimintaa halutaan parantaa säädösten harmonisoinnin avu...

Piktogrammit pakkauksissa(Sivu)
mit catering- ja ravintolaympäristössä käytettäville tuotteille Eurooppalaisten piktogrammien käyttö pakkausmerkinnöissä on vapaaehtoista. Tuo...

Biosidilainsäädäntö haastaa pesuainemarkkinoita(Sivu)
vata ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso, sekä parantaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa säädösten harmonisoinnin avulla. Tavo...

Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta(Sivu)
vat uteliaita ja tutkivat ympäristöään aktiivisesti, eikä koskaan voi tietää, mitä he pistävät suuhunsa. Tämän vuoksi on syytä pitää kemikaali...

Fosfaattien käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa loppuu(Uutinen)
atin käyttöä vähennettiin ympäristösyistä merkittävästi jo 1990-luvulla, koska fosfori on yksi pääravinteista ja osaltaan vaikuttaa vesistöjen...

Vaativa lainsäädäntö haastaa desinfiointiainemarkkinoita(Uutinen)
vata ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso. Tavoitteesta on helppo olla samaa mieltä. Lainsäädäntö on kuitenkin hyvin monimutka...

Keep caps from kids -kampanja ohjeistaa nestemäisten pyykinpesukapseleiden turvallista käyttöä(Uutinen)
vat uteliaita ja tutkivat ympäristöään aktiivisesti, eikä koskaan voi tietää, mitä he pistävät suuhunsa...

Kosmetiikan säilöntäaineet osana arjen kemiaa(Uutinen)
yviä valintoja itsensä ja ympäristön kannalta, Kousa jatkaa.  Arjen tuotteiden valmistus vaatii huippuosaamista...

Cleanright.eu lanseerattu uudelleen: Kattavaa ja ammattimaista tietoa puhtaudesta ja hygieniasta!(Uutinen)
huolta kodin puhtaudesta ympäristö huomioiden. Sivusto lanseerataan ensin englanniksi ja vähitellen lähiviikkoina 21 muulla EU-kielellä, myös...

Palmuöljy (palm oil, palm kernel oil)(Sanastosana)
naoskäytöstä on hyvin pieni. Palmuöljyn käyttö herättää huolta ympäristöstä ja sademetsien tilanteesta. Tästä syystä palmuöljyä käyttävät teo...

Mikromuovit (Microplastics)(Sanastosana)
tiikkavalmisteissa ja jotka eivät ole biohajoavia vesiympäristössä. Cosmetics Europe antoi vuonna 2015 suosituksen lopettaa mikromuovihelmien...

Fosfaatit(Sanastosana)
ttiin merkittävästi jo 1990-luvulla ympäristösyistä, koska fosfori on yksi pääravinteista ja osaltaan vaikuttaa vesistöjen rehevöitymiseen. Ko...

Zeoliitti(Sanastosana)
biohajoa, mutta ei myöskään aiheuta ympäristöhaittoja. Se painuu jätevedenpuhdistamolla lietteeseen eli lisää lietteen määrää...