Hakutulokset

Pyykinpesuaineen valinta(Sivu)
Mikä pyykinpesuaine millekin pyykille? Entä, jos pitää pestä mustavalkoinen vaate? Markkinoilla on runsaasti erilaisia pyykinpesuaineita. Aluk...

Pesuaineostoksilla(Sivu)
Pesuaineostoksilla Pesuaineostoksilla Kaupoissa on tarjolla paljon erilaisia pyykinpesuaineita eri käyttötarkoituksiin. Peruspesussa pärjäät, ...

Astianpesuaineet(Sivu)
Astianpesuaineet Astianpesuaineita ovat astioiden käsin- ja konepesuun tarkoitetut pesuaineet. Kotitalouksien käsiastianpesuaineet ovat nestem...

Pyykinpesuaineen annostelu(Sivu)
Pyykinpesuaineen annostelu Pyykinpesuaineen annostelu Oikea pyykinpesuaineen annostelu riippuu veden kovuudestapyykin likaisuudestapyykinpesu...

Ympäristövaikutukset(Sivu)
Ympäristövaikutukset Pesuaineiden ympäristövaikutukset Kävelyllä rantavedessä Laki säätelee pesuaineiden ainesosia tiukasti Kaikkia kemialli...

Pesuainelainsäädäntö(Sivu)
Miten pesuaineita säädellään laissa? Mikä REACH ja CLP? Pesuaineita koskee EU:n yleinen kemikaalilainsäädäntö sekä pesuaineille erikseen sääde...

Zeoliitti pyykinpesuaineissa(Sivu)
Zeoliitti pyykinpesuaineissa Zeoliitti pyykinpesuaineissa Zeoliitti on epäorgaaninen, savenkaltainen synteettisesti valmistettu yhdiste. Sitä ...

Pyykinpesun kemiaa(Sivu)
a likaa. Sen vuoksi pyykinpesuaineet sisältävät joukon kemikaaleja, joista jokaisella on oma tehtävänsä. Lian irrottamiseksi tarvitaan neljää ...

Pesuaineiden pakkausmerkinnät(Sivu)
Pesuaineiden pakkausmerkinnät Miten koostumus ilmoitetaan pakkauksessa? Pakkausmerkinnät kertovat, mitä tuote sisältää, mitä ominaisuuksia sil...

Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta(Sivu)
Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta Lapset ovat uteliaita ja tutkivat ympäristöään aktiivisesti, eikä koskaan voi tietää, mitä he pistäv...

Säilöntäaine MIT pesuaineissa(Sivu)
atii, että kotitalouksien pesuainepakkauksissa ilmoitetaan tuotteiden vaaraominaisuudet, turvallisen käytön ohjeet, koostumus, yleisimmät alle...

Ammattipuhtaus(Sivu)
Pesuaineet ammattilaisille Alan yritykset kouluttavat ammattilaisia valitsemaan parhaat tuotteet eri käyttötarkoituksiin Ammattipesuaineilla, ...

Pesuaineiden puheenaiheita(Sivu)
Pesuaineiden puheenaiheita Ajankohtaista asiaa pesuaineista Suomessa on epäilty zeoliitin aiheuttavan sakkaumia pyykinpesukoneisiin ja jäämiä ...

Pyykinpesu ja ympäristö(Sivu)
äästyy vettä, energiaa ja pesuainetta. Käytä alhaisinta mahdollista, tekstiilin hoito-ohjeen mukaista pesulämpötilaa. Energiankulutus pesun ai...

Fosfaattien käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa loppuu(Uutinen)
luttajille tarkoitettujen pesuaineiden fosforirajoitukset estävät kokonaan fosfaatin käytön pyykinpesuaineissa 30.6.2013 alkaen. Vastaava rajo...

Pyykinpesuaineen pakkausmerkinnät(Sivu)
Pyykinpesuaineen pakkausmerkinnät Pakkausmerkinnät pyykinpesun apuna Pakkausmerkintöihin kannattaa tutustua jo kaupassa. Kotona merkinnöistä o...

Biosidilainsäädäntö haastaa pesuainemarkkinoita(Sivu)
idilainsäädännöstä Ammattipesuaineet Ammattipesuaineet Biosidilainsäädäntö haastaa pesuainemarkkinoita Biosidi,Pesuaineiden myynti,Turvallisuu...

DetNet: pesuaineteollisuuden CLP-luokitusverkosto(Sivu)
Tervetuloa DetNetiin: pesuaineteollisuuden CLP-luokitusverkosto Pesu- ja puhdistusaineteollisuuden eurooppalainen kattojärjestö A.I.S.E. (the ...

Pesuainesanasto(Sivu)
Pesuainesanasto Pesuainesanasto Mitä pesu- ja puhdistusaineet sisältävät? Pesuainesanastosta löydät tietoa pesu- ja puhdistusaineiden ainesosi...

Pesuaineet, turvallisuus ja ympäristö(Sivu)
ght-kampanja opastaa myös pesuaineiden turvalliseen käyttöön ja säilytykseen. Cleanright on yhteishanke, jonka taustalla ovat A.I.S.E. , pesu-...

Tekstiilien pesuaineet(Sivu)
ten markkinoilla on pyykinpesuaineita, huuhteluaineita sekä tahranpoisto- ja apuaineita. Lisätietoa pyykinpesuaineista ja niiden käytöstä sekä...

Piktogrammit pakkauksissa(Sivu)
pakkauksissa Piktogrammit pesuainepakkauksissa Kuvien tarkoitus on helpottaa tuotteiden käyttöä ja auttaa siinä, että jo nopealla silmäyksellä...

Pyykin lajittelu(Sivu)
an pyykille valitaan valkopesuaine, kirjopesuaine tai mustalle pyykille tarkoitettu pesuaine. Näin pidetään valkoinen pyykki kirkkaan valkoise...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat vakaat(Uutinen)
itosten - ja teollisuuden pesuainemarkkinat piristyivät vuonna 2012 ja maltillinen kasvu jatkui vuonna 2013. Sektorin myynti kehittyi 2 % ja m...

Hajusteet (pesuaineissa)(Sanastosana)
Hajusteet (pesuaineissa) Hajuste peittää pesuaineissa miellyttävästi raaka-aineiden ominaistuoksua. Pyykinpesuaineiden hajusteet valmistetaan...

Pesuaineiden hankinta(Sivu)
nkintamäärät ovat suuria. Pesuainetoimittajan valinnassa painavat useat eri kriteerit. Pesutapahtumaan vaikuttaa monta tekijää (ks. kuva alla)...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat jatkavat tasaista kasvuaan (Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet. Myynnin kehitys vaihteli tuoteryhmittäin 1 - 3 % välillä. Kodin pes...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat jatkoivat pientä kasvuaan(Uutinen)
0. Suomen kosmetiikka- ja pesuainemarkkinoiden arvo oli 626 miljoonaa euroa markkinoiden kasvaessa vuoteen 2009 verrattuna 1,0 %. Kosmetii...

Pyykinpesun tietopaketti(Sivu)
löytyy lukuisia erilaisia pesuaineita: mikä sopii millekin pyykille? Pyykinpesuaineen valinta -sivulla on lisätietoa aiheesta. Pyykinpesuaine...

Kestävä kehitys(Sivu)
Kestävä kehitys Charter: Pesuaineteollisuuden kestävän kehityksen ohjelma ”Charter for Sustainable Cleaning” on pesuaineteollisuuden vapaaehto...

SUMI-kortit(Sivu)
August 2018) SUMI-kortit Pesuaine,Turvallisuus...

Kotimaan myyntitilastot(Sivu)
ynti,Kosmetiikan tuotteet,Pesuaineiden myynti,Tilastokatsaukset,Tilastot...

Säilöntäaineet (pesuaineissa)(Sanastosana)
tteessa mikrobit eivät kasva tai lisäänny. Nestemäisten pesuaineiden tiivistyminen on vähentänyt tarvittavan säilöntäaineen määrää, koska valm...

Limoneeni (Limonene) (pesuaineissa)(Sanastosana)
ajusteisiin, jotka voivat aiheuttaa kosketusallergiaa. Mikäli pesuaine sisältää limoneenia, se mainitaan tuotteen pakkausmerkinnöissä sekä pes...

Pesu- ja puhdistusaineet(Sivu)
Pesu- ja puhdistusaineet Pesuaineita käytetään jokaisessa kodissa, mutta myös työpaikoilla, kouluissa, ravintoloissa, teollisuuslaitoksissa j...

Pesukoneen äärellä(Sivu)
ila, mekaniikka ja kemia (pesuaine). Pesuohjelmat erottaa toisistaan pesurummun pyörimisnopeus, veden määrä, pesuaika, huuhteluiden määrä ja v...

Fosfaatit ja ympäristö(Sivu)
käytettiin pitkään pyykinpesuaineissa vedenpehmentäjinä. Sen käyttöä vähennettiin merkittävästi jo 1990-luvulla ympäristösyistä, koska fosfor...

Kosmetiikan ja pesuaineiden myynti jatkoi maltillista kasvuaan alkuvuonna(Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet. Myynnin kehitys vaihteli tuoteryhmittäin 2 ja 4 % välillä.La...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinoilla kasvua 2009(Uutinen)
kuluttaja- ja ammattilaispesuainemarkkinan arvo oli 180 miljoonaa euroa. Luvut perustuvat Teknokemian Yhdistys ry:n jäsenyritysten ilmoit...

Vastuullista kauneutta ja puhtautta seitsemän vuosikymmentä(Uutinen)
Kosmetiikka- ja pesuainealan etuja on valvottu Suomessa aina 1940-luvun alun sota-ajoista asti. Tänä vuonna 70 vuotta täyttänyt Teknokemian Yh...

Lievää kasvua kosmetiikka- ja pesuainemarkkinoilla(Uutinen)
taus- ja hygieniasektorin pesuainemarkkinat jatkoivat edellisvuosien tapaan hienoista kasvuaan. Sektorin myynti kehittyi kokonaisuudessaan 1 %...

Pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat vuoden 2017 kesäkuuhun mennessä(Uutinen)
in vuoksi esim. joidenkin pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat, vaikka tuotteiden sisältö pysyy samana. Tuotteet ovat yhtä turvallisia kui...

Kodin puhtaus(Sivu)
saineet Esimerkiksi pyykinpesuaineet on kehitetty sellaisiksi, että niiden pesevät ainesosat tunkeutuvat tekstiileihin ja kuljettavat pois eri...

Tensidit eli pinta-aktiiviset aineet(Sivu)
puhdistusaineissa eniten. Pesuaineissa erilaisia tensidejä käytetään monipuolisena yhdistelmänä, jotta saataisiin hyvä lianirroituskyky mahdol...

Vaativa lainsäädäntö haastaa desinfiointiainemarkkinoita(Uutinen)
/pesu-_ja_puhdistusaineet/pesuainelainsaadanto/biosidilainsaadanto/" class="" target="_blank">Biosidilainsäädännön tavoitteena on mm. turv...

Erikoispuhdistusaineet(Sivu)
inen (pH yli 7). Happamat pesuaineet pystyvät poistamaan tehokkaasti virtsakiveä ja muita sakkautumia. Emäksiset puhdistusaineet taas ovat hap...

Pesuohjeet(Sivu)
lämpötilassa. Moderneilla pesuaineilla voidaan pestä pyykkiä tehokkaasti myös alhaisissa lämpötiloissa, kuten 30 °C ja 40 °C -ohjelmilla. Näin...

Teknokemian alan kokonaismarkkinoiden kasvu hidastui(Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet. Kasvu selittyy pääosin kahden jälkimmäisen tuoteryhmän kehityksellä...

Vedenpehmentäjät(Sanastosana)
denpehmentäjiä käytetään erityisesti pyykinpesuaineissa. Vedenpehmentäjinä voivat toimia useat eri yhdisteet. Niiden tehtävä on sitoa veden ko...

Fosfaatit(Sanastosana)
uoksi sitä käytettiin pitkään pyykinpesuaineissa. Sen käyttöä vähennettiin merkittävästi jo 1990-luvulla ympäristösyistä, koska fosfori on yks...

Yhteystiedot(Sivu)
ri Karjomaa EU-yhteistyö, pesuaineita koskeva kemikaalilainsäädäntö, hallinto Puh. 050 342 9934   eevamari verkkovaraani Asiantuntija Eeva-Mar...

Huuhteluaineet ja tahranpoistoaineet(Sivu)
a kirjopyykistä myös valkopesuaineella. Nestemäinen pesuaine taas toimii kätevästi etenkin tuoreiden tahrakohtien esikäsittelyssä ennen tavall...

Teknokemian Yhdistys 75 vuotta: Teknokemia – kiinteä osa ihmisten arkea ja juhlaa(Uutinen)
in valmistaa synteettisiä pesuaineita. Tuotteiden markkinointiin alettiin myös panostaa. Vielä 1960-luvulla suurin osa markkinoilla ole...

Keep caps from kids -kampanja ohjeistaa nestemäisten pyykinpesukapseleiden turvallista käyttöä(Uutinen)
p style="">Eurooppalainen pesuainejärjestö A.I.S.E. on päivittänyt Keep caps from kids -kampanjan sivuja. Kampanjan tavoitteena on levittää sa...

Haemme vakituiseen työsuhteeseen assistenttia(Uutinen)
s (TY) on kosmetiikka- ja pesuainealan suomalainen etujärjestö. Työ painottuu lainsäädäntöön, viestintään ja markkinatietoon. Seuraamme etupai...

Valkaisuaineet(Sanastosana)
eita tekstiilejä. Valkaisuaineen lisäksi pesuaineessa voi olla aktivaattori-ainesosa, joka alentaa valkaisulämpötilaa. Valkaisuaine muuttaa ta...

Saippua(Sanastosana)
suurin heikkous. Saippuan tilalle pesuaineisiin ovat siksi tulleet synteettiset tensidit. Nykyisin pesuaineisiin lisätyn pitkäketjuisen saippu...

Vaahdonsäätelijät(Sanastosana)
Vaahdonsäätelijät Pyykinpesuaine ei saa vaahdota liikaa. Tämän vuoksi pesuaineeseen lisätään esimerkiksi parafiinia, silikoniöljyä tai pitkäke...

Apuaineet(Sanastosana)
Apuaineet Apuaineet parantavat pesuaineen eri ainesosien liukenevuutta toisiinsa ja estävät ainesosien erottumisen käytön aikana. Nestemäisiss...

Tensidit(Sanastosana)
monipuolisena yhdistelmänä. Kaikki pesuaineissa käytettävät tensidit ovat biohajoavia. Vaatimus on ollut voimassa lokakuusta 2005 alkaen (EY:n...

Zeoliitti(Sanastosana)
Zeoliitti Zeoliitti toimii pyykinpesuaineessa vedenpehmentäjänä yhdessä muiden yhdisteiden, kuten polykarboksylaattien kanssa. Zeoliitti on sy...

Kesäkuussa 2017 kemikaalien merkinnät oltava CLP-asetuksen mukaisia (Uutinen)
Kesäkuun alusta 2015 lähtien pesu- ja puhdistusaineet sekä aerosolit, kuten hiuskiinteet, on pitänyt luokitella, pakata ja merkit...

Ammattipuhtaus- ja -hygieniatuotteissa tiiviys ja monikäyttöisyys trendejä(Uutinen)
Ammattipuhtaus- ja -hygieniatuotteiden kokonaismarkkinat ovat Teknokemian Yhdistyksen tilastojen mukaan olleet pitkään vakaat...

Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektori edesauttaa yleistä hyvinvointia(Uutinen)
Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektorilla on tärkeä rooli jokaisen suomalaisen elämässä. Sektori varmistaa puhtauden ja hygienia...

Teknokemian Yhdistys(Sivu)
ärjestö  Cosmetics Europe Pesuaineteollisuuden eurooppalainen järjestö  A.I.S.E. Kemianteollisuuden elinkeino- ja työnantajapoliittinen liitto...

Kosteusvoiteet(Sivu)
oimakkaita saippuoita tai pesuaineita tai altistuessamme liuottimille nämä ihon ainesosat peseytyvät pois. Iho menettää kykyään säilyttää kost...

Parfyymit ja tuoksut(Sivu)
a hygieniatuotteissa sekä pesuaineissa. Valmistusteknologian avulla varmistetaan, ettei tuoksu katoa tai hajoa, jos se yhdistetään toisiin tuo...

Yleispuhdistusaineet(Sivu)
taa. Lisätietoa käsiastianpesuaineen tyypillisestä koostumuksesta on eurooppalaisella Cleanright-sivustolla: Cleanright: Tuotteiden koostumus ...

Pyykinpesun materiaalit(Sivu)
inpesun kemiasta ja pyykinpesuaineen ainesosien toiminnasta562 KB, päivitetty 5.2.2015 kalvot, diat, opetusmateriaali, kemia, kotitalous Lue m...

Säilytä kosmetiikkaa oikein(Sivu)
a saippualla tai miedolla pesuaineella. Anna niiden kuivua kunnolla. Muista, että kosmetiikka on henkilökohtaista - älä anna toisten käyttää h...

Desinfiointi(Sivu)
iaineiden ammattikäyttöön Pesuaineteollisuuden eurooppalainen järjestö A.I.S.E. on julkaissut oppaan Kestävän kehityksen vinkkejä desinfiointi...

Pyykkiviikko: vinkkejä tekstiilien hoitoon(Sivu)
la valko-, kirjo- ja hienopesuainetta kotona. Käytä näitä oikein, niin onnistut pyykinpesussa.Pese hikiset vaatteet heti. Älä säilytä pyykkiä ...

Lajittele vaatteet, poista ensin tahrat (Sivu)
nsuut nestemäisellä pyykinpesuaineella ennen pesua ja poista tahrat. Eri tahrat vaativat erilaiset tahranpoistoaineet ja -menetelmät. Ei ole y...

Biosidilainsäädäntö(Sivu)
aalivirasto Tukes Kodin pesuaineet Desinfiointiaineita koskee EU:n biosidiasetus (528/2012/EU). Sen mukaan EU:ssa saa käyttää vain hyväk...

Kommentti Tukesin tiedotteeseen 10.12.2012: Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla(Uutinen)
tys ry on kosmetiikka- ja pesuainealan suomalainen etujärjestö, joka edustaa sekä alan kotimaisia valmistajia että maahantuojia...

Teknokemian alan myynti kasvoi alkuvuonna(Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet.Laitosten ja teollisuuden pesu- ja puhdistusaineiden myynti l...

Teknokemian ala palannut kasvu-uralle(Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet.Laitosten ja teollisuuden pesu- ja puhdistusaineiden myynnin...

Päivitetyt oppimateriaalit nyt saatavilla(Uutinen)
link-text"id="page_1_779">Pesuaineiden puheenaiheita...

Laaja yhteistyö, riittävät resurssit ja vastuullinen toiminta kemikaaliturvallisuuden ytimessä(Uutinen)
teollisuuden yrityksistä. Pesuaineteollisuuden ohjelma Charter edistää alan yritysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Verkkopalvelu...

Uusi verkkosivusto ja Twitter-sivu avattu(Uutinen)
link-text"id="page_1_792">pesuainesanastot sekä tietoa siitä, miten erilaiset tuotteet toimivat...

Teknokemian vuoden 2015 tilastot julkaistu(Uutinen)
kokoamat kosmetiikka- ja pesuainetilastot on julkaistu. Vuonna 2015 teknokemian tuotteiden kokonaismyynti laski 3 % kokonaismarkkinoiden olle...

Seuraa Teknokemian Yhdistystä myös sosiaalisessa mediassa(Uutinen)
kohtaisia kosmetiikka- ja pesuaineasioihin liittyviä asioita kuten artikkeleita ja kannanottoja.  Twitteristä löydät...

Pesuemäkset(Sanastosana)
esuemäkset Pesuemäksien tehtävä pyykinpesuaineissa on säädellä pesuliuoksen pH-arvoa ja nostaa sen emäksisyyttä siten, että tensidien toiminta...

Entsyymit(Sanastosana)
Tästä syystä entsyymejä tarvitaan pesuaineissa vain hyvin pieniä määriä. Entsyymien teho mahdollistaa alhaisemman pesulämpötilan käytön. Ent...

Harmaantumisen estäjät (CMC)(Sanastosana)
Harmaantumisen estäjät (CMC) Eräät pyykinpesuaineen ainesosat ehkäisevät tekstiilien harmaantumista estämällä irronnutta likaa laskeutumasta t...

Väriensuoja-aineet(Sanastosana)
inyylipyrrolidonia (PVP) voi olla kirjopyykinpesuaineissa. Sen tehtävänä on ehkäistä pesussa tekstiileistä irronnutta väriä laskeutumasta taka...

Natriumlauryylisulfaatti (SLS, Sodium lauryl sulfate)(Sanastosana)
t kuitenkin niin alhaisia, ettei ärsytystä aiheudu. SLS on EU-vaatimusten (EY:n pesuaineasetus 648/2004/EY) mukaisesti biohajoava...

Sitraatti(Sanastosana)
a eli sitraatti on yleistynyt pyykinpesuaineiden vedenpehmentäjänä. Se on lyhytketjuinen karboksyylihappo...

Pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat(Uutinen)
Pesu- ja puhdistusaineiden luokitusten, merkintöjen ja pakkausten tulee olla CLP-asetuksen (1272/2008/EY) *) mukaisia 1.6.2015 alkaen...